Menu

Czy orientujesz się, jak zmienić sprzedawcę gazu? Wiele osób tego nie wie, lecz istnieje tego typu możliwość. O czym wtedy pamiętać?

14 października, 2023 - Sprawdzone usługi dla firm, Wszystko dla domu lub ogrodu
Podobnie jak w sytuacji energii elektrycznej, tak i w przypadku zakupu gazu, każdy konsument ma prawo wyboru dostawcy gazu. Zmiana sprzedawcy gazu polega przede wszystkim na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, który działa na terenie dystrybutora. Następnie konieczne jest rozwiązanie obowiązującej umowy ze sprzedawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli konsument posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł tylko umowę sprzedaży, niezbędne jest także podpisanie umowy o świadczenie usług rozpowszechniania gazu z dystrybutorem. W świetle obecnie obowiązujących przepisów najbardziej istotnym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmiany sprzedawcy jest upływ okresu wypowiedzenia.

Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą niezbędne jest zgłoszenie tego zdarzenia dystrybutorowi. Do wykonania wszystkich tego typu czynności konsument może upoważnić inny podmiot, przykładowo innego sprzedawcę. Dystrybutor ma obowiązek umożliwić konsumentowi paliw gazowych zmianę dostawcy, nie później niż w okresie 21 dni od daty złożenia powiadomienia o innym sprzedawcy, przez odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę – www.

Zmiana sprzedawcy nie może powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – spółka Handen. Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia także, czy w umowie firma energetyczna, wbrew przepisom prawa – nie zastrzegło innej formy odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalizacją przedsiębiorcy, w terminie dziesięciu dni od podpisania tej umowy lub uzyskania informacji o prawie rezygnacji, przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego tak zwanego odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Tak samo sytuacja prezentuje się w przypadku umów realizowanych na odległość.

Lecz uważajmy: zawierając umowę z nowym dostawcą i wypowiadając obowiązującą umowę, konsument powinien zapoznać się z terminami wejścia w życie nowej umowy oraz rozwiązania dotychczasowej umowy.

Zobacz ten link, ponieważ znajdziesz tutaj interesujące treści, które zapewne Cię zaciekawią – to niezwykle wiarygodna strona (http://www.vacuum-tech.pl/czesci-zamienne-elmo-rietschle/).

Powinniśmy także uważać na tak zwanepodwójne umowy. Zawarcie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta okoliczności rozwiązania poprzedniego zobowiązania, wiązać się może z ze złymi skutkami prawnymi wynikającymi z przykładowo dublowania się umów. To niezwykle ważne, powinniśmy o tym zwłaszcza pamiętać.