Menu

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko nakłady, z czasem przyjdzie czas na wypracowanie zarobków

18 czerwca, 2023 - Bez kategorii
Koncepcja na własny interes to nie tylko odszukanie tzw. niszy, to również stworzenie strategii wejścia na rynek i przygotowanie do utrzymania się na nim. Przed startem, należy sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają własną działalność gospodarczą mogą płacić na zasadach ulgowych.

Właściciele firmy mają to uprzywilejowanie przez 2 lata, opłacając w tym okresie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe aniżeli przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych uprzywilejowanych 24 miesięcy, właściciele firm nie opłacają również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego taka sama – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od samego początku przedsiębiorcy nowo utworzonych firm, chcą działać z pracownikiem. Na ogół, na początku działalności wystarczają własne ręce do pracy. Ale z czasem okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej firma poszerza obszar funkcjonowania, lokuje kapitał w inwestycje i przybywa jej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje inicjatywa zatrudnienia pracownika a nawet kilku pracowników.

Pracownik w firmie to pewne wydatki. Do podstawowych wydatków związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się właściciele firm, zaliczyć trzeba głównie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z pensji, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłe świadczenie emerytalne, płaci pracownik ze swoich poborów a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako zobowiązany do odprowadzania składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie obowiązuje jedna główna reguła – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które ponoszone są w związku z jej funkcjonowaniem. Nakłady mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie oznacza to wcale, że gdy właściciel firmy nie wypracuje przychodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zysku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Często jest właśnie tak, że na efekty określonych działań trzeba poczekać, początkowo ponosząc wydatki, które mają przynieść owoce w przyszłości.

Ta wskazówka spod linku będzie Ci odpowiadać, ponieważ również mówi o poruszanym w niniejszym wpisie problemie. Co równie warte odnotowania, robi to w porywający sposób.

Na koszty w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, składają się zakupy materiałów, maszyn, usług niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, płace dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych wydatków niezbędnych do osiągnięcia zarobków.