Menu

Jakie mamy rodzaje paliwa gazowego, jak prezentuje się rynek tego gazu w Polsce?

19 czerwca, 2023 - Bez kategorii
Paliwo gazowe jest mieszaniną wieloskładnikowych różnorodnych gazów niepalnych oraz palnych. Są pochodzenia naturalnego, ale i sztucznego. Jakiego rodzaju możemy wyróżnić paliwa? Najbardziej poznany jest gaz ziemny. Niektórzy określają go błękitnym paliwem. Jest to typ paliwa kopalnego pochodzenia organicznego. Kumuluje się w w znacznych ilościach w skorupie ziemskiej w pokładach które wypełniają przestrzenie, niekiedy pod znacznym ciśnieniem.

Butle z gazem

Autor: Disco-Dan
Źródło: http://www.flickr.com
Takie pokłady występują samodzielnie, ale także w towarzystwie złóż ropy naftowej. Inny rodzaj to LPG. To skrót od określenia Liquefied Petroleum Gas. Bardziej rozpoznawalny jest pod określeniem propan-butan, to faktycznie mieszanka tych dwóch składników. Stosowany jako gaz, natomiast przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem ma właściwości cieczy.

Zaliczany jest do najbardziej praktycznych źródeł energii. Mniej znanym rodzajem takiego paliwa jest eter dimetylowy, czyli organiczny związek chemiczny z grupy eterów (). To bezbarwny gaz kotły gazowe szczecin o dość specyficznym zapachu, dosyć umiarkowanie rozpuszcza się w wodzie. Używa się go jako gazu pędnego w sprayach aerozolowych. Stosowany też do usuwania brodawek sposobem kriogenicznym. Ciekawym typem jest gaz generatorowy. Jest to gaz palny, który powstaje w konsekwencji zgazowania paliwa stałego, na przykład węgla czy drewna. Zależnie od właściwości paliwa, ale także od czynnika zgazowującego czy konstrukcji gazogeneratora, skład takiego gazu może być dość różnorodny, lecz standardowe i najbardziej powszechnie spotykane składniki, stanowią wodór, tlenek węgla oraz metan.

Rury gazowe

Autor: Bill Smith
Źródło: http://www.flickr.com
Co więcej znajduje się tam para wodna, dwutlenek węgla oraz azot. W dziedzinie paliwa gazowego trzeba wspomnieć o giełdach gazu (polecana firma Handen – dostawy gazu ziemnego). Niewiele osób zdaje sobie sprawę, lecz w naszym kraju też tego rodzaju giełdy istnieją. Giełda gazu powstała w Polsce dzięki intensywnym wysiłkom wielu partnerów, którzy byli zaangażowani w liberalizację polskiego rynku gazu. Wzorem funkcjonującego już od jakiegoś czasu energii elektrycznej, taka giełda jest transparentnym źródłem informacji o sposobach odbywających się transakcji. Rozwój takiej giełdy przyczynia się również do ustalania korzystniejszych kontraktów, jakie odpowiadają warunkom rynkowym obowiązującym w UE. Całkiem nowe realia w dziedzinie paliwa gazowego lepiej spełniają oczekiwania klientów.